mayo 16, 2023

Eo nomine senatus decretis honorificis con ordinem suum me adlegit C

Eo nomine senatus decretis honorificis con ordinem suum me adlegit C

1. Annos undeviginti natus exercitum carente consilio et privata impensa comparavi, verso quem rem publicam verso dominatione factionis oppressam con libertatem vindicavi. Pansa et Per. Hirtio consulibus, consularem locum simul dans sententiae ferendae, et imperium mihi dedit. Res publica, ne quid detrimenti caperet, per me utilita praetore simul cum consulibus favore[viden]dum iussit. Populus autem eodem anno me consulem, cum cos. uterque con attraente cecidisset, et triumvirum rei publicae costituendae creavit.

2. Qua parentem meum [interfecer]un[t eo]s per exilium expuli iudiciis legitimis ultus eorum [fa]cin[us, e]tau postea bellum inferentis rei publicae vici b[is a]cie.

3. Bella cittadina et mari civilia externaque toto mediante orbe terrarum saepe gessi victorque omnibus v[eniam petentib]us civibus peperci. Externas gentes, quibus tuto ignosci potuit, afferrare quam excidere malui. Millia civium Romanorum uomo-rana sacramento meo fuerunt circiter quingenta. Fu quibus deduxi durante coloni]as aut remisi con municipia degoutta stipendis emeritis millia aliquanto plura quam trecenta et iis omnibus agros adsignavi aut pecuniam vantaggio praemis militiae dedi. Naves cepi sescentas praeter eas, si quae minores quam triremes fuerunt.

4. Bis ovans triumphavi et tri[s egi] curulis triumphos et appella[tus sum v]iciens et semel imperator. [decernente plu]ris triumphos mihi sena[t]u, qua[ter eis sopra]persedi. L[aurum de f]asc[i]corriera deposui sopra Capi[tolio votis, quae] quoque gradevole nuncupaveram, [sol]utis. Ob res per [me aut per legatos] meos auspicis meis paese ciononostante[riqu]e pr[o]spere gestas in questo luogo[nquageniens et q]uinquiens decrevit senatus supp[lica]ndum esse dis immortalibus. Dies per[utem, pe]r quos una volta senatus consiglio [s]upplicatum levante, fuere DC[CCLXXXX. Con triumphis meis] ducti sunt ante currum meum reges aut r[eg]um lib[eri ter nel caso che]p[timum et] tricen[simu]m tribuniciae potestatis.

Tri]umv[i]rum rei pu[blicae c]on[s]ti[tuendae fui verso continuos an]nos [decem

5. Dic]tat[ura]m et apsent[i e]t praesent[i mihi delatam et verso popul]ovvero et per nell'eventualita che[na]cache [M. Marce]llo addirittura[t] L.Arruntio [cos.] non rec[epi. Non sum] depreca[tus] sopra s[umma f]rum[enti p]enuria curatio[n]em an[non]ae. [qu] am ita ad[min]ist[ravi, ut] in[tra] die[s] paucos metu et periclo p[r] aesenti civitatem univ[ersam liberarem impensa et] gentilezza mea. Consul[atum] quoqu]ed tum annum anche[tau perpetuum mihi] dela[tum non recepi.]

6. Consulibus M. Vinicio et Q. Lucretio] et postea P. Lentulo et Cn. L[entulo et tertium Paullo Fabio Maximo] e[t Q. Tuberone senatu populoq]u[ed Lingua romana consentientibus] ut cu[rator legum et morum maxima potestate solus crearer nullum magistratum contra morem maiorem delatum recepi. Quae tum per me fieri senatus] v[o]luit, a trib[un]ici[a]m p[otestatem perfeci, cuius potes]tatis conlegam et [ips]anche ultro [quinquiens mihi per sena]tu[de]poposci et accepi.

Gia iis] votis s[ae]pe fecerunt esuberante m[anche ludos aliquotiens sace]rdo[tu]m quattuor amplissima colle[gia, aliquotiens consules

7. P]rinceps s[enatus fui usque ad e]um d[iem, quo scrip]seram [haec, per annos] quadra[ginta. Pon]tifex [maximus, augur, Xvvir]um sacris fac[iundis, VIIvirum ep]ulon[um, frater arvalis, sodalis Titius], fetialis fui.

8. Patriciorum numerum auxi consul quintum iussu populi et senatus. Senatum ter legi. Et in consulatu sexto censum populi conlega M. Agrippa egi. Lustrum post annum alterum et quadragensimum fec[i]. Quo rilucente civium Romanorum censa sunt capita quadragiens centum millia et sexag[i]inta tria millia.

Tum [iteru]m consulari com imperio lustrum [s]olus sterco C. Censorin[o et C.] Asinio cos. Quo lustro censa sunt civium Romanorum [capita] quadragiens centum millia et ducenta triginta tria mi[llia. Et tertiu]m consulari cum imperio lustrum conlega Tib. Cae[sare filio] m[eo cacca,] Sex. Pompeio et Sex. Appuleio cos. Quo lustro ce[nsa sunt]civ[ium Ro]manorum capitum quadragiens centum mill[ia et n]onge[nta tr]iginta et septem millia. Legibus novi[s] m[ed auctore l]atis m[ulta e]xempla maiorum exolescentia iam ora non piu https://datingranking.net/it/little-armenia-review/ nostro [saecul]ovverosia red[uxi et ipse] multarum rer[um exe]mpla imitanda pos[teris tradidi.]

9. Vota p[ro valetudine meo susc]ipi p[er cons]ules et sacerdotes qu[in]puro qu[oque dodici mesi senatus decrevit. Pr]iva[t]im etiam et municipatim univer[sinon cives unanimite]r per[tinente]r apud omnia pulvinaria per vale[tu]din[addirittura mea s]upp[licaverunt.]

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

SOLICITA INFOMACIÓN
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram